REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zero-procent.pl
z dnia 01.10.2019 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://zero-procent.pl/ prowadzony jest przez firmę: P.H.U. "BMS" Bartosz Stanik z siedzibą pod adresem: ul. Stroma 9, 34-600 Limanowa, wpisaną do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Limanowa ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 3960; posiadającą NIP: 737-207-40-04 oraz REGON: 120905981.

2. Sklep zero-procent.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.

II. OFERTA

1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep zero-procent.pl są pełnowartościowe, nowe i oryginalne.

2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie zero-procent.pl podawane są w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Na końcową kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o których klient informowany jest w trakcie składania zamówienia (zawsze przed jego ostatecznym potwierdzeniem).

III. KONTO KLIENTA

1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta możliwe jest zarówno po założeniu konta klienta jak i bez zakładania konta, po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Aby założyć konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji i podać niezbędne dane.

3. Założenie konta klienta jest darmowe.

4. Logowanie się do konta klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania drogą mailową lub tradycyjną pocztą.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2. Zamówienia w sklepie zero-procent.pl realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Zamówienia realizowane są standardowo w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia zamówienia do sklepu lub zaksięgowania płatności. Jeżeli z jakichś względów czas realizacji zamówienia ma ulec wydłużeniu klient zostanie o tym poinformowany przed dokonaniem zakupu.

4. Umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a sklepem zero-procent.pl może być zawarta poprzez:

- złożenie zamówienia online za pośrednictwem sklepu

- złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres sklepu

- złożenie zamówienia telefonicznie

5. Zamówienia składane poprzez platformę sklepu przyjmowane są do realizacji 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

V. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Klient realizujący zamówienie w sklepie zero-procent.pl ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

- płatność za pomocą zwykłego przelewu bankowego

- płatność przelewem za pośrednictwem serwisu DotPay

- płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu DotPay

- płatność przy odbiorze przesyłki

1.1 Tradycyjny przelew bankowy zrealizowany powinien być z wykorzystaniem poniższych danych:

nr rachunku: 52 1140 2004 0000 3102 6169 3544

dane odbiorcy: P.H.U. "BMS" Bartosz Stanik, ul. Stroma 9, 34-600 Limanowa

tytuł przelewu: numer zamówienia

2. Klient realizujący zamówienie w sklepie zero-procent.pl ma możliwość wyboru następujących metod dostawy zamówionego towaru (w nawiasach podane koszty dostawy):

- wysyłka za pośrednictwem usługi kurierskiej Inpost (18,99 zł)

- wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów Inpost (14,99 zł)

2. Zamówienia realizowane są standardowo w przeciągu 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wyboru metody płatności w formie przedpłaty w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowy lub na koncie Dotpay. W przypadku wyboru metody płatności przy odbiorze przesyłki natomiast w momencie wpłynięcia zamówienia do sklepu.

3. 48 godzinny okres realizacji zamówienia może w wyjątkowych sytuacjach ulegać wydłużeniu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed dokonaniem zakupu.

4. Termin otrzymania przesyłki jest zależny od długości czasu dostawy. Orientacyjny czas dostawy to:

- dla wysyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost: do 48 godzin (w dni robocze)

- dla wysyłek realizowanych za pośrednictwem Paczkomatów Inpost: do 48 godzin (w dni robocze)

5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu.

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zakupionym produktem.

1.1. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru powinno być dokonane poprzez przesłanie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

1.2. Aby zwrot zakupionych towarów został skutecznie przyjęty muszą one zostać odesłane w nienaruszonym stanie.

1.3. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem, spełniającej wyżej wymienione wymogi koszt zakupionych produktów wraz z kosztem wysyłki zwracane są na wskazany przez kupującego rachunek w terminie 7 dni.

1.4. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa kupujący.

1.5. Zwracane produkty należy odesłać na adres:

P.H.U. "BMS" Bartosz Stanik

ul. Orlińskiego 12/71

31-878 Kraków

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2.1. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru powinno być dokonane poprzez przesłanie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2.2. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego dokonywane jest w terminie do 7 dni roboczych.

2.3. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne kupujący może wybrać pomiędzy możliwością wymiany produktu na nowy lub zwrotem zapłaconej za zakupione produkty kwoty.

2.4. Reklamowane produkty należy odesłać na adres:

P.H.U. "BMS" Bartosz Stanik

ul. Orlińskiego 12/71

31-878 Kraków

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "BMS" Bartosz Stanik z siedzibą pod adresem: ul. Stroma 9, 34-600 Limanowa;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne

- każda osoba, której dane osobowe znajdują się w bazie sklepu posiada prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia.

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument polityki prywatności dostępny pod adresem: https://zero-procent.pl/content/7-polityka-prywatnosci

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do prawidłowego działania strony sklepu zero-procent.pl wymagana jest przeglądarka: Microsoft Edge od wersji 44.17763, Mozilla Firefox od wersji 60, Opera od wersji 53, Chrome od wersji 67 oraz Safari od wersji 11.1.

2. Kontakt ze sklepem zero-procent.pl możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@zero-procent.pl, formularza kontaktowego na stronie sklepu, telefonicznie pod numerem: 500 338 336 oraz listownie pod adresem: P.H.U. "BMS" Bartosz Stanik, ul. Stroma 9, 34-600 Limanowa.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym zero-procent.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz udzieleniem zezwolenia na wykorzystanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.